The Scent' s Voucher

The Scent phát hành 04 loại Voucher ứng với các mệnh giá khác nhau cho khách hàng tới mua hàng trực tiếp tại Showroom như sau:1. Voucher mệnh giá 50,000VNĐ:

(Áp dụng tặng Voucher cho đơn hàng từ 500,000 đến dưới 1,000,000 VND)
2. Voucher mệnh giá 100,000VNĐ:

(Áp dụng tặng Voucher cho đơn hàng từ 1,000,000 đến dưới 2,000,000 VND)
3. Voucher mệnh giá 200,000VNĐ:

(Áp dụng tặng Voucher cho đơn hàng trên 2,000,000 VND)


Được Tin Dùng Bởi

Chat với chúng tôi