🍋 𝐇𝐄̀ Đ𝐄̂́𝐍 - Đ𝐎́𝐍 𝐒𝐀𝐋𝐄 🍋

Ngày: 05/06/2020 lúc 14:38PM

🍋 𝐇𝐄̀ Đ𝐄̂́𝐍 - Đ𝐎́𝐍 𝐒𝐀𝐋𝐄 🍋

🖐 Wow, ưu đãi hấp dẫn đừng bỏ lỡ mọi người ơi !!!!!!!!
_ Áp dụng từ : 05/06 - 10/06
_ Cho các đơn hàng online và trực tiếp tại các showroom
--------
 𝑻𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒂̂̀𝒖 ( 𝒔𝒊𝒛𝒆 𝒃𝒂̂́𝒕 𝒌𝒊̀ )
👉 Mua 1 giảm 5% : https://bit.ly/2AI0nev


👉 Mua 2 giảm 10% : https://bit.ly/370tvKn

 𝑩𝒐̣̂ 𝒌𝒉𝒖𝒆̂́𝒄𝒉 𝒕𝒂́𝒏 𝒕𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒂̂̀𝒖 𝒒𝒖𝒆 𝒎𝒂̂𝒚 :
👉 Bộ 150ml giảm 30% : https://bit.ly/2KZs7hl👉 Bộ 200ml giảm 15% : https://bit.ly/2OB3fxi

 𝑵𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒉𝒐𝒂 : giảm 15%
Link sản phẩm : https://bit.ly/37aerbq

🍋 Hè đến rồi hãy cùng chọn những mùi hương thích hợp cho bạn để tận hưởng trọn không khí tại The Scent nhé !!!
❗️Lưu ý : Không áp dụng chung với ưu đãi của Member
_______________
💌 𝙸𝚗𝚋𝚘𝚡 𝙵𝚊𝚗𝚙𝚊𝚐𝚎 𝚗𝚐𝚊𝚢 đ𝚎̂̉ đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚝𝚞̛ 𝚟𝚊̂́𝚗 : m.me/thescentshop.vn


🛒 𝚀𝚞𝚢́ 𝚔𝚑𝚊́𝚌𝚑 đ𝚊̣̆𝚝 𝚑𝚊̀𝚗𝚐 𝚟𝚞𝚒 𝚕𝚘̀𝚗𝚐 𝙸𝙽𝙱𝙾𝚇 𝚜𝚘̂́ đ𝚒𝚎̣̂𝚗 𝚝𝚑𝚘𝚊̣𝚒, 𝚋𝚘̣̂ 𝚙𝚑𝚊̣̂𝚗 𝙲𝚂𝙺𝙷 𝚃𝚑𝚎 𝚂𝚌𝚎𝚗𝚝 𝚜𝚎̃ 𝚕𝚒𝚎̂𝚗 𝚑𝚎̣̂ 𝚚𝚞𝚢́ 𝚔𝚑𝚊́𝚌𝚑 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚘̛̀𝚒 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚜𝚘̛́𝚖 𝚗𝚑𝚊̂́𝚝.
🆓 𝗦𝗵𝗶𝗽𝗽𝗶𝗻𝗴 𝗻𝗼̣̂𝗶 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗛𝗖𝗠 🛵🛵🛵
_______________
🔗 𝚆𝚎𝚋𝚜𝚒𝚝𝚎: http://thescentshop.vn


🏛𝙷𝚎̣̂ 𝚝𝚑𝚘̂́𝚗𝚐 𝚜𝚑𝚘𝚠𝚛𝚘𝚘𝚖 𝚃𝚑𝚎 𝚂𝚌𝚎𝚗𝚝:
📌 𝟷𝟺 𝙻𝚎̂ 𝙰𝚗𝚑 𝚇𝚞𝚊̂𝚗, 𝙿. 𝙱𝚎̂́𝚗 𝚃𝚑𝚊̀𝚗𝚑, 𝚀. 𝟷 - 0𝟾𝟹𝟽 𝟹0𝟻 𝟷𝟷𝟷
📌 𝟺𝟻𝟷𝙱 𝙷𝚊𝚒 𝙱𝚊̀ 𝚃𝚛𝚞̛𝚗𝚐, 𝙿. 𝟾, 𝚀𝚞𝚊̣̂𝚗 𝟹 - 0𝟾𝟹𝟿 𝟷0𝟻 𝟷𝟷𝟷
📌 𝟻𝟺𝟹 𝙰̂𝚞 𝙲𝚘̛, 𝙿. 𝙿𝚑𝚞́ 𝚃𝚛𝚞𝚗𝚐, 𝚀𝚞𝚊̣̂𝚗 𝚃𝚊̂𝚗 𝙿𝚑𝚞́ - 0𝟾𝟾𝟾 𝟻0𝟻 𝟹𝟹𝟹
📌 𝙰𝚎𝚘𝚗 𝙼𝚊𝚕𝚕 𝚃𝚊̂𝚗 𝙿𝚑𝚞́ (𝚃𝚊̂̀𝚗𝚐 𝟸) - 0𝟾𝟹𝟾 𝟹0𝟻 𝟷𝟷𝟷
#thescentshop #sale #summersale #uudai #nuochoa #tinhdau #perfum

Trường Duy
BÌNH LUẬN

Tin cùng chuyên mục

Được Tin Dùng Bởi

Chat với chúng tôi